Karriera

Karriera

Agjent/e Shitjes - Kosovë

Alcedrix ështe kompani që mirret me shprëndarje dhe marketing të produkteve parafarmaceutike (food supplements), me seli në Prishtinë, dhe është në kërkim të personave që do të jenë pjesë e ekipit në departamentin e Shitjes.

Përfaqësues/e Mjeksor - Kosovë

Alcedrix ështe kompani që mirret me shprëndarje dhe marketing të produkteve parafarmaceutike (food supplements), me seli në Prishtinë, dhe është në kërkim të personave që do të jenë pjesë e ekipit në departamentin e Shitjes.

Agjent/e Shitjes Përmes Telefonit- Kosovë

Alcedrix ështe kompani që mirret me shprëndarje dhe marketing të produkteve parafarmaceutike (food supplements), me seli në Prishtinë, dhe është në kërkim të personave që do të jenë pjesë e ekipit në departamentin e Shitjes.

Social Media Manager - Kosovë

Alcedrix ështe kompani që mirret me shprëndarje dhe marketing të produkteve parafarmaceutike (food supplements), me seli në Prishtinë, dhe është në kërkim të personave që do të jenë pjesë e ekipit në departamentin e Marketingut.

Agjent/e promocioni - Këshillues i Shëndetit - Kosovë

Alcedrix ështe kompani që mirret me shprëndarje dhe marketing të produkteve parafarmaceutike (food supplements, kozmetikë), me Seli në Prishtinë. Si pjesë e planeve zhvillimore, kompania është në kërkim të personave që do të jenë pjesë e ekipit në departamentin e Marketingut.

top