Përfaqësues Mjeksor – Kosovë

Përfaqësues Mjeksor - Kosovë

Alcedrix  ështe kompani që mirret me shprëndarje dhe marketing të produkteve parafarmaceutike (food supplements), me Seli në Prishtinë, dhe është në kërkim të  personave që do të jenë pjesë e ekipit në departamentin e Marketingut.

Titulli: Përfaqësues Mjeksor (2 pozita).

Rajoni: Në të gjith territorin e Republikës së Kosovës

Detyrat:

 • Marketimi dhe zhvillimi i produkteve strategjike
 • Menaxhimi i rrjetit të promovimit
 • Ndërtimi i relacioneve me Profesionistët e shëndetit
 • Organizimi i eventeve promovuese
 • Lançimi i produkteve të reja në treg.
 • Ndërtimi i imazhit profesional të kompanisë

Çka kërkohet?

 • Të jeni banor/e i/e Kosovës
 • Të keni përvojë pune në industrinë farmaceutike
 • Të jeni të diplomuar ose në vitin e fundit të studimeve (preferohet të keni prapavijë ne industrinë farmaceutike, nutricionit ose mjkeësisë)
 • Të jeni i/e aftë të punoni me orientim në arritjen e planeve të shitjes dhe marktingut
 • Të jeni i/e aftë të punoni si ekip dhe nën presion të punës.
 • Të keni patentë shoferi të kategorisë “B”

Çka ofrohet?

 • Paketë atraktive e benfiteve
 • Kontratë pune sipas ligjeve në fuqi në Kosovë
 • Orar pune: 08:00 – 16:00
 • Ditët e punës: e Hënë – e Premtë (vikendet janë pushim)
 • Automjet të kompanisë 24h
 • Smart Phone + pako e komunikimit

Të gjithë ju që jeni të gatshëm t`i bashkangjiteni këtij ekipi, jeni të mirëseardhur që të aplikoni duke plotësuar formën e aplikimit në këtë faqe dhe duke bashkangjitur CV-në.

**Vetem kandidatët e kualifikuar do të kontaktohen dhe të ftohen për intervistë!**

Forma e Aplikimit

  top